Адвокатска кантора ‘Лоби Консулт’адвокат РАДОМИР ДОРОСИЕВ, САК
Вписан в Софийска Адвокатска Колегия през 1994г. Занимаващ се с облигационно и търговско право и потребителска защита. Профилиран в дела с голям материален интерес и процесуално представителство пред Върховен Касационен Съд на Република България.
Адреси:

гр.София, ул.'Витоша' № 1 А/Търговски дом/ - кантора 313
тел. 0878/ 866 106; 02/9866 106